Tłumaczenia pisemne „przysięgłe”

Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiegoTłumaczenie poświadczone charakteryzuje się tym, że oprócz tłumaczenia treści dokumentu, zawiera także opis wszystkich elementów występujących w oryginale dokumentu, takich jak pieczęcie, dopiski etc. Każda strona takiego tłumaczenia opatrywana jest pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego.

Stronę rozliczeniową tłumaczenia „przysięgłego” stanowi 1125 znaków ze spacjami. Należy pamiętać, że taka strona rozliczeniowa będzie różnić się od standardowej strony z tekstem w formacie A4.

Oferuję Państwu tłumaczenie takich dokumentów jak akty stanu cywilnego, umowy, świadectwa, akty notarialne, zaświadczenia, pełnomocnictwa etc.