Wycena i realizacja zleceń

Cena tłumaczenia, zarówno pisemnego jak i ustnego jest uzależniona od:Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego

– kierunku tłumaczenia

– objętości tłumaczenia i terminu jego realizacji

– tematyki tłumaczenia i poziomu języka specjalistycznego

Zachęcam Państwa do kontaktu ze mną w sprawie niezobowiązującej i indywidualnej wyceny każdego tłumaczenia.

Uwagi:

Do ustalonego z klientem terminu realizacji tłumaczenia nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, a także dnia przyjęcia i oddania zlecenia.