Tłumaczenia „przysięgłe”

Tłumaczenia poświadczone/uwierzytelnione, zwane są potocznie „przysięgłymi”, ponieważ wymagają poświadczenia przez tłumacza przysięgłego, tzn. tłumacza, który jest wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości.